Noteikumi

Noteikumi izsoļu dalībniekiem

 1. Reģistrējies “Dod Pieci!” labdarības akcijas izsoļu lapā, veicot vienreizēju ziedojumu 5 EUR vērtībā (šo summu automātiski saņem ziedot.lv  un tā tiek pieskaitīta “Dod Pieci!” 2022.  gada maratona ziedojumiem)
 2. Izvēlies izsoli
 3. Sāc piedalīties izsolē, piedāvājot savu likmi (ar augšupejošu soli), izvēloties likmes summu un spiežot uz taustiņa “Solīt”
 4. Minimālais likmes solis – 1 EUR
 5. Brīdī, kad tiksi pārsolīts, uz reģistrēto e-pastu saņemsi ziņu
 6. Izsole sākās brīdī, kad tā tikusi publicēta un beidzas momentā, kad beidzies “Dod Pieci!” noteiktais izsoles termiņš
 7. Ja 5 minūtes pirms noteiktās izsoles termiņa beigām tiek veikta jauna likme, izsole tiek pagarināta vēl par 5 minūtēm
 8. Visi “Dod Pieci!” labdarības izsoļu lapā iegūtie līdzekļi nonāk ziedot.lv rīcībā un pilnā apjomā tiek pieskaitīti “Dod Pieci!” 2022.  gada maratona ziedojumiem!
 9. Ja 24 h laikā pēc izsoles beigām prece/pakalpojums  netiek izpirkts, tiek dota iespēja nākamajam lielākajam solītājam izpirkt izsoles objektu
 10. Ar ziedojumu mērķi vari iepazīties ŠEIT

Privātuma noteikumi

Šie noteikumi nosaka, kā SIA Draugiem, reģistrācijas Nr. 40003737497, juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 6B, Rīga, LV-1004 (turpmāk tekstā – Pērkam Kopā) un “Dod Pieci!” labdarības izsoles (turpmāk tekstā – Izsoles Lapa) izmanto lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

Lietot Izsoles Lapu un piedalīties izsolē var tikai ar savu “Dod Pieci!” profila izveidi (reģistrēti lietotāji). Reģistrētiem lietotājiem Izsoles Lapas sadaļā “Mans profils” ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst sevis sniegto informāciju.

 1. Kādu informāciju mēs apstrādājam
  1. Lai piedalītos izsolē, tev būs jānorāda sava kontaktinformācija, kur, uzvaras gadījumā tiks nosūtīts apstiprinājums, kā arī lai sazinātos ar tevi nepieciešamības gadījumā (vārds, uzvārds, e-pasta adrese).
  2. Ja tu veic mums maksājumus, mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem.
  3. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras tu lieto, lai piekļūtu Izsoles Lapai (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, pieslēgšanās laiks un ilgums).
  4. Mēs izmantojam sīkdatnes, tāpēc aicinām iepazīties ar mūsu Sīkdatņu noteikumiem.
 2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju
  1. Mēs apstrādājam tavus personas datus un citu informāciju, lai:
   1. nodrošinātu tev iespēju piedalīties izsolēs (tajā skaitā, nodrošinātu iespēju veikt apmaksu, preču saņemšanu);
   2. uzturētu un uzlabotu Izsoles Lapu, kā arī izstrādāju jaunus pakalpojumus;
   3. piedāvātu un personalizētu reklāmu, kā arī novērtētu Izsoles Lapas darbību un reklāmas efektivitāti;
   4. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Izsoles Lapas vidi;
   5. aizsargātu tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Izsoles Lapa tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai);
   6. sniegtu tev atbildes un sazinātos ar tevi jautājumos, kas tevi interesē, vai informētu tevi par noteikumu izmaiņām;
   7. nosūtītu tev jaunumus un reklāmu, kad būsim saņēmuši tavu piekrišanu
 3. Kā mēs apstrādājam personas datus
  1. Tavi personas dati tiks apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Atkarībā no situācijas datu apstrādes pamats var būt piekrišana (piemēram, jaunumu saņemšana), līguma saistību izpilde (piemēram, kad mūsu Izsoles Lapā piedalies izsolēs, pasūti preces vai pakalpojumus), mūsu juridisks pienākums (piemēram, mums ir jāapstrādā tavi personas dati saskaņā ar likumu prasībām), mūsu leģitīmās intereses (piemēram, lai veicinātu “Dod Pieci!” un Izsoles Lapas popularitāti un attīstību, veicinātu preču un pakalpojumu pārdošanu, ieskaitot, ja tiek izmantota tiešā tirgvedība un profilēšana, izmeklētu iespējamu pretlikumīgu rīcību).
  2. Mēs apstrādājam personas datus, kas saņemti tieši no tevis, piemēram, no tīmekļa vietnēm (tirgvedības reklāmām, piesakoties jaunumiem, piedaloties konkursos, loterijās un aptaujās, izdarot atsauksmes), no un par iekārtām, kuras tu lieto, kad apmeklē Izsoles Lapu, no klientu apkalpošanas informācijas, no sazināšanās pa tālruni, e-pastu vai citiem komunikācijas kanāliem.
 4. Kam mēs varam nodot tavus personas datus
  1. Mēs nepārdosim, neiznomāsim un citādi neatklāsim tavus personas datus trešajām personām, ja vien tas nav īpaši norādīts tālāk.
  2. Mēs varam nodot tavus personas datus trešajām personām, kas mums nodrošina pakalpojumus saskaņā ar nolūkiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos, piemērojamo tiesību aktu ietvaros. Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.
  3. Mēs varam nodot tavus datus preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, kura preci vai pakalpojumu tu pasūti, piemēram, kupona numuru. Tāpat mēs nodosim tavus personas datus preču piegādes uzņēmumam, kas nodrošina preču piegādi vai izsniegšanu, ja izvēlēsies saņemt preci ar piegādi vai pie trešās personas.
  4. Tavi personas dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot mūsu kā uzņēmuma un arī Izsoles Lapas darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus).
  5. Mēs varam nodot tavus personas datus rūpīgi izvēlētām trešajām personām, lai īstenotu kopīgus vai neatkarīgus tiešās reklāmas un mārketinga pasākumus. Tavu datu nodošana šādiem nolūkiem var notikt tikai tad, ja trešās personas plānotie mērķi ir saderīgi ar mūsu mērķiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos.
  6. Tavi personas dati var tikt nodoti šādai trešajai personai, ja notiek “Dod Pieci!” kā uzņēmuma apvienošana, iegūšana, īpašuma tiesību nodošana vai uzņēmuma pamatlīdzekļu pārdošana citam pakalpojumu sniedzējam.
  7. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši tavu piekrišanu.
  8. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Izsoles Lapas lietotāju skaitu, par reklāmu efektivitāti).
 5. Kā tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus
  1. Ja tevi ir izveidots savs “Dod Pieci!” profils, tev ir tiesības pašam labot sevis norādīto informāciju Izsoles Lapas sadaļā “Mans profils”, kā arī tev ir tiesības dzēst profilu.
  2. Ciktāl mēs apstrādājam tavus personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
  3. Tev ir tiesības prasīt mūsu apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti tavi personas dati, un, ja tiek apstrādāti, saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko esi mums sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.
  4. Tev ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Tu vari atrakstīties no tiešā mārketinga, autorizējoties savā profilā un atsakoties vai nospiežot uz saites “atteikties” mūsu e-pasta vēstulēs.
  5. Tev ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt personas datus pat tad, ja būsi iebildis pret to, ja mums būs likumīgi iemesli turpināt datu apstrādi.
  6. Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.
 6. Cik ilgi mēs apstrādājam personas datus
  1. Mēs varam apstrādāt tavus personas datus tik ilgi, kamēr tas nepieciešams saskaņā ar attiecīgo apstrādes nolūku. Piemēram, ja datu apstrāde pamatojas uz tavu piekrišanu, un turpmākai apstrādei nav cita likumīga pamata, tad tavi personas dati tiks dzēsti pēc tava pieprasījuma. Ja datu apstrādes pamats ir līguma izpilde, tad mēs apstrādāsim datus, kamēr mums tas ir pamatoti nepieciešams likumisko un līgumisko tiesību un pienākumu izpildei un nodrošināšanai.
  2. Papildus norādītajam laikam mēs varam apstrādāt tavus personas datus, piemēram, nodokļu un juridisko prasību un tiesību nodrošināšanai vai arī īpašos gadījumos, kamēr vien tas ir attaisnoti nepieciešams (piemēram, likuma prasību izpildei).
  3. Kad nepieciešamais datu apstrādes laiks būs beidzies, mēs izdzēsīsim tavus personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevar saistīt ar tevi.
 7. Izmaiņas
  1. Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus.
  2. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Izsoles Lapā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.
 8. Saziņa ar mums
  1. Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz dod@pieci.lv

Sīkdatņu noteikumi

Izmantojot “Dod Pieci” tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka jūsu datorā vai citās ierīcēs, no kurām piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, var tikt izvietotas sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli un tamlīdzīgas uzglabāšanas tehnoloģijas. Šajos sīkdatņu noteikumos aprakstīts, kādas sīkdatnes mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē un kādiem nolūkiem.

 • Kas ir sīkdatnes?
  • Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras rada tīmekļa vietne un kuras tiek uzglabātas jūsu ierīcē, jums apmeklējot mūsu mājas lapu.
  • Jūsu izmantotā pārlūkprogramma izmanto sīkdatnes, lai nosūtītu informāciju atpakaļ uz tīmekļa vietni katrā nākamajā apmeklējuma reizē, lai tīmekļa vietne varētu atpazīt lietotāju un atcerēties lietotāja izvēles (piemēram, autorizēšanās informāciju un citus iestatījumus). Tādā veidā jūsu nākamais apmeklējums būs vieglāks un vietne jums noderīgāka.
 • Kāda veida sīkdatnes un kādiem nolūkiem mēs izmantojam?
  • Mūsu tīmekļa vietnes darbībā mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes. Turpmāk norādītās sīkdatnes var tikt uzglabātas jūsu pārlūkprogrammā.
 • Obligātās sīkdatnes.
  • Šīs sīkdatnes ir svarīgas, jo nepieciešamas netraucētas tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams nodrošināt savienojumu ar lietotāju profilu un pilnā apmērā izmantot tīmekļa vietni. Šādas sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes tiek uzglabātas lietotāja ierīcē līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai.
 • Funkcionālās sīkdatnes.
  • Šādas sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnīgu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi izmantot mūsu tīmekļa vietni un personalizēt to. Funkcionālās sīkdatnes saglabā lietotāja izvēles un nodrošina atsevišķas funkcijas. Piemēram, lai nodrošinātu “Atcerēties mani” funkcionalitāti, kas ļauj lietotājam ievadīt savu e-pastu un paroli tikai vienu reizi. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.
 • Analīzes sīkdatnes.
  • Šādas sīkdatnes vāc informāciju par lietotāju mijiedarbību ar mūsu tīmekļa vietni, piemēram, kuras sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kuri pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Ievāktā informācija tiek izmantota analīzes nolūkos, lai saprastu, kas lietotājus interesē un kā padarīs tīmekļa vietni lietotājam draudzīgāku. Analīzes nolūkos mēs varam izmantot trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.
 • Mērķorientētas sīkdatnes.
  • Šīs sīkdatnes tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietnē, lai individuāli jums un jūsu interesēm pielāgotu mārketingu un nākotnē sniegtu jums personalizētus pakalpojumus. Šīs sīkdatnes atceras, ka jūs apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni, un var tikt izmantotas, lai parādītu jums sociālajos medijos un citās vietnēs personalizētu reklāmu. Mērķorientētas reklāmas nolūkos mēs varam izmantot trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.
 • Trešo personu sīkdatnes.
  • Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešo personu pakalpojumus, piemēram, analīzes pakalpojumus, lai mēs zinātu, kas mūsu tīmekļa vietnē ir populārs un kas ne, tādējādi padarot mūsu tīmekļa vietni lietojamāku. Mēs nekontrolējam trešo personu sīkdatnes un vairāk informācijas par šādām sīkdatnēm un to privātuma noteikumiem varat iegūt, apmeklējot attiecīgo trešo personu tīmekļa vietnes. Jebkādu no trešo personu sīkdatnēm iegūtu informāciju apstrādā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Jūs jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties no trešo personu sīkdatņu veiktas apstrādes. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet nākamo sīkdatņu noteikumu sadaļu. Piemēram, mēs varam izmantot Google Analytics sīkdatnes mūsu lietotāju mijiedarbības mērījumiem ar mūsu tīmekļa vietnes saturu. Šīs sīkdatnes savāc informāciju par jūsu mijiedarbību ar tīmekļa vietni, piemēram, unikālie apmeklējumi, atkārtotie apmeklējumi, seansa ilgums, tīmekļa vietnē veiktās darbības. Mēs varam arī izmantot Facebook pikseļus, lai apstrādātu informāciju par lietotāja darbībām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklētā mājas lapa, Facebook identitāte, pārlūkprogrammas dati un citi. No Facebook pikseļiem apstrādātā informācija tiek izmantota, lai rādītu jums interesēs balstītas reklāmas, jums izmantojot Facebook, kā arī, lai izmērītu dažādu ierīču reklāmguvumus un uzzinātu par lietotāju mijiedarbību mūsu tīmekļa vietnē.
 • Kā kontrolēt sīkdatnes?
  • Apmeklējot mūsu vietni, jums tiek parādīts informatīvais paziņojums, ka tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu saglabāt jūsu ierīcē sīkdatnes, varat izdzēst visas pārlūkprogrammā saglabātās sīkdatnes un iestatīt pārlūkprogrammu bloķēt saglabātās sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas “palīdzība” jūsu pārlūkprogrammā, jūs varat atrast norādes, kā neļaut pārlūkprogrammai saglabāt sīkdatnes, kā arī kādas sīkdatnes jau ir saglabātas un, ja vēlaties, dzēst tās. Izmaiņas iestatījumos veicamas katrai jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, nesaglabājot dažas sīkdatnes, iespējams, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas Pērkam Kopā tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.Jūs varat arī atsevišķi atteikties no jūsu darbības pieejamības Google analytics, uzstādot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu, kas nepieļauj vietnes apmeklējuma informācijas apmaiņu ar Google Analytics. Saite uz pievienojumprogrammu un plašāku informāciju: https://support.google.com/analytics/answer/181881. Turklāt, ja vēlaties atteikties no uz interešu pamata balstītas uzvedības reklāmas, jūs varat to izdarīt, izmantojot vienu no šiem rīkiem, pamatojoties uz reģionu, kurā jūs atrodaties. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ir trešās personas rīks, kas saglabās savas sīkdatnes jūsu ierīcē, un mēs nekontrolējam un neesam atbildīgi par to privātuma noteikumiem. Vairāk informācijas par iespējām atteikties:
   • ASVDigital Advertising Alliance
   • KanādaDigital Advertising Alliance
   • ESEuropean Interactive Digital Advertising Alliance
 • Izmaiņas sīkdatņu noteikumos
  • Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajos sīkdatņu noteikumos. Šo sīkdatņu noteikumu grozījumi un/vai papildinājumi stāsies spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot izmantot mūsu vietni un/vai mūsu pakalpojumus pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas šajos sīkdatņu noteikumos, jūs norādāt, ka esat piekritis jaunajiem sīkdatņu noteikumiem.  Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šo sīkdatņu noteikumu saturu, lai iepazītos ar jebkādām izmaiņām.
 • Kontaktinformācija
  • Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai šo sīkdatņu noteikumiem, vai arī jūs vēlaties iesniegt sūdzību attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, rakstot uz DodPieci@latvijasradio.lv